Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Liptovské Sliače

Základné údaje
Obec sa nachádza východne od Ružomberka v nízkotatranskej časti Liptovskej kotliny. Územie bolo osídlené v neolite. Dôkazom je výšinné sídlisko s kanelovanou keramikou. Najstaršie správy o Sliačoch sú z rokov 1251 a 1252, kde sa spomínajú dve dediny na území dnešných Sliačov. Ide o Nižný a Vyšný Sliač, ktoré boli v tom období kráľovským majetkom. Od r. 1251 sa stali cirkevným majetkom. Najprv patrili kláštoru premonštrátov v Kláštore pod Znievom, neskôr ostrihomskému arcibiskupovi a v 16. storočí jezuitom v Kláštore pod Znievom. Stredný Sliač sa vytvoril v okolí novovybudovaného kostola v 15. a 18. stor. získal mestské výsady. Tri obce boli administratívne spojené a mali spoločného richtára. Na podnet turčianskeho prepošta Valentína vybudovali medzi Sliačmi murovaný kostol, zasvätený apoštolom Šimonovi a Júdovi. V r. 1927 sa obce spojili do jednej s názvom Sliače a od 1. júla 2001 používa obec úradný názov Liptovské Sliače. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohosp. a na začiatku 17. stor. boli najväčšou dedinou v Liptove. Prekvitali tu aj remeslá, obchod s hovädzím dobytkom, pracoval tu pivovar a viaceré mlyny. Obyvatelia sa zaoberali aj chovom oviec. Sliačskych valachov si najímali ako odborníkov aj do iných obcí. V obci sa nachádza aj drevená ľudová zvonica zo začiatku 19. storočia. V posledných rokoch bol v obci dokončený nový veľkokapacitný kostol Dvoch sŕdc. V Sliačoch sa narodil maliar Jozef Hanula a pôsobili tu významný slovenský kňaz a politik Andrej Hlinka a kňaz a historik Jozef Kútnik Šmálov.
M. č.: Nižný Sliač, Stredný Sliač, Vyšný Sliač.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť