Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dechtice

Základné údaje
Obec sa spomína v roku 1258. Patrila hradu Dobrá Voda a od 16. stor. sa vyvíjala ako zemepánske mestečko. V roku 1663 Dechtice prepadli Turci a 35 obyvateľov odvliekli do zajatia. Zaujímavosťou obce je, že potok Blava rozdelil Dechtice na južnú časť, ktorá patrila do Bratislavskej a na severnú časť, ktorá patrila do Nitrianskej župy. V roku 1720 bola v bratislavskej časti krčma a 29 daňovníkov, v nitrianskej 25 rodín. V roku 1828 mali Dechtice 158 domov a 1100 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp., vinohradníctvom, hrn­čiarstvom, džbán­­karstvom (potomkovia ha­bá­nov, ktorí sa tu v 17. stor. usadili. Z habánskych džbánkarov vynikala rodina Odlerovcov). V 18. stor. tu pracovali 4 mlyny, r. 1771 - 1885 papiereň, v roku 1870, 1879 a 1897 sa tu realizovala výstavba rybníkov a neskôr rybárne. V katastri Dechtíc dal Krištof Erdödi v roku 1618 postaviť františkánsky kláštor a kostol sv. Kataríny (tzv. Katarínka), ktorý spustol po r. 1786, keď bol kláštor Jozefom II. zrušený. Dnes pripomína zašlú slávu už len zrúcanina. V blízkosti kláštora sa nachádza poľovnícky kaštieľ Planinka.

Najvýznamnejšou kultúrno-historickou pamiatkou je kostol Všetkých svätých z r. 1172. Rotunda je vyzdobená románskymi a ranogotickými nástennými maľbami z 12. - 14. stor. V roku 1741 bola ku kostolu pristavaná veža. Pôvodne gotický rím. kat. kostol sv. Kataríny zo 14. stor. bol v roku 1612 rozšírený a barokovo prestavaný.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť