Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Doľany

Základné údaje
Ležia v Podunajskej nížine na styku Trnavskej sprašovej tabule a juhových. päty Malých Karpát. Obec sa písomne uvádza v r. 1390 (Ottontal), patrila panstvu Červený Kameň. Od r. 1606 sa vyvíjala ako zemepanské mestečko. V r. 1629 získala trhové a jarmočné právo. V 17. stor. pracovala v doľanskom lese skláreň. V r. 1725 je doložený cech mäsiarov, od 18. stor. tu pracovala papiereň, v druhej polovici 18. stor. zriadili faktóriu šaštínskej kartúnky. Obyvatelia boli prevažne poľnohosp. V obci bola rozvinutá domáca výroba - tkáčstvo, výšivkárstvo, paličkovanie čipiek, kožušníctvo, drevorezba a pod. V r. 1945 obec čiastočne vypálili nem. vojská. Sklárska Huta - osada pri sklárni mala v r. 1679 246 obyvateľov.

Pôvodne got. kostol sv. Kataríny Alex. z konca 14. stor. bol prestavaný v r. 1616 a klas. upravený v prvej pol. 19. stor. Kaplnka sv. Leonarda a Floriána na kalvárii, got., pochádza zo 14. stor. Barok. kaplnka sv. Sebastiána na kalvárii bola postavená v r. 1708. Pred ňou je situovaný prícestný kríž z r. 1758. V obci sa nachádza pamätný dom, náhrobník a pomník J. Fándlyho, ktorý tu pôsobil v r. 1807 - 11, taktiež pamätná tabuľa J. Palkoviča.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť