Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bohdanovce

Základné údaje
Obec leží na nive Olšavy vo vých. časti Košickej kotliny. Chotár má pahorkatinný charakter, nivné a hnedé lesné pôdy. Archeologické nálezy z obdobia slovanského osídlenia. Prvá bezpečne doložená pís. zmienka z r. 1335 (Bogdan), majetok palatína Viliama Drugetha. Názov obce je odvodený od slovan. os. mena Bogdan. V stredoveku výhodná poloha pod Slanským priesmykom s prepojením na juž. Zemplín. R. 1427 obec tvorilo 21 usadlostí. V 19. stor. splynula s obcou Garbovce. Po vzniku ČSR tunajší veľkostatok vo vlastníctve legionára Jána Bodnára, obyv. sa živilo výrobou poľnohospodárskych nástrojov, lesnými prácami. V r. 1938 - 1945 súčasť Maďarska, zánik početnej židovskej komunity. Ref. kostol z r. 1637, rím. kat. kostol sv. Margity Alacoque z r. 1943. Rím. kat. far. úrad, fil. gr. kat. far. úrad Slanské Nové Mesto. Z 19. - 1. pol. 20. stor. zachované drevené stĺpové náhrobníky. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ. Lekáreň. Autobusová zastávka., žel. stanica. Člen Slanského mikroregiónu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť