Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Buzitka

Základné údaje
Leží vo V časti Lučenskej kotliny na terase potoka Suchá. Povrch chotára tvoria íly a pieskovce, zlepence pokryté sprašou. V chotári sú zvyšky dúbrav a agátin. Najstaršie archeologické nálezy pochádzajú z čias pilínskej kultúry zo strednej doby bronzovej. Prvá písomná zmienka je z r. 1350. Počas vojnových operácií v pol. 17. stor. obec zanikla, obnovená bola až v 18. stor. Po r. 1919 prišli do osady českí a slovenskí kolonisti. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. V obci je rím. kat. kostol vo výstavbe od r. 1994. Škola bola založená v r. 1926, od r. 1957 do 2004 tu pôsobilo Poľnohosp. odborné učilište. V súčasnosti sa v obci nachádza MŠ, ZŠ pre 1. - 4. roč., kultúrny dom, verejná knižnica, futbalové ihrisko.
M. č.: Buzitka, Dora, Ipeľka, Krásna, Nový Sad.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť