Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rudňany

Základné údaje
Najvýznamnejšia spišská banícka obec, osídlená už v mladšej dobe kamennej. Najst. písomná zmienka z r. 1255 v listine uhor. kráľa Belu IV. ako Kuffurbach. Ťažilo sa striebro, meď, neskôr želežná ruda a ortuť. Bane v 18. stor. patrili Združeniu hornouhorských ťažiarov, v 19. stor. Vítkoviciam, ktoré sa sústredili na ťažbu železnej rudy a modernizáciu baní. Rudňany boli tiež hlavným producentom ortute. Za zlepšenie soc. podmienok sa konali štrajky. Rudňany boli aj počas 2. svet. vojny a SNP centrom odporu na Spiši. Po r. 1948 boli najväčším závodom na ťažbu a úpravu žel. rudy v Československu. Po r. 1989 totálny útlm baníctva, v súčasnosti minimálna ťažba barytu. Sídli tu firma na jeho spracovanie. V obci pracuje športový klub, futbalové a kolkárske družstvá. V lete známa súťaž v kopaní jedenástok, dlhoročnú tradíciu má dychová hudba. Na spoločenské, kult. a športové účely slúži amfiteáter na ihrisku. Aktívny Banícky cech oživuje banícke tradície, snaha je vybudovať banícky skanzen.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť