Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Čabradský Vrbovok

Základné údaje
Leží v Krupinskej výšine na ľavom úbočí doliny potoka Vrbovok. Severozáp. časť chotára s obcou je na plochých chrbtoch s pahorkatinným reliéfom medzi dolinami Krupinice, Vrbovky a Trpína. Juhových. časť zaberá hlbokú úzku dolinu Litavy. Čabradský hradný vrch je od r. 1967 chráneným náleziskom plazov a teplomilných živočíchov a rastlín s rozlohou 16,02 ha. Názvy obce: 1135 - Werbouch; 1285 - Warabuk alia; 1342 - Werbok; 1808 - Hradecký Wrbowek; 1920 - Čabradský Vrbovok; maď. Csábrágvarbók. Obec sa spomína r. 1135. Do r. 1276 boli jeho majiteľmi nem. hostia, neskôr ho vlastnil rod Hun - Pázmány. Od r.1276 bol hrad v majetku župana Dersa. Ďalší majiteľ Demeter rozšíril panstvo v r. 1342 o ďalšie obce, v 15. stor. patril kráľovi, od r.1513 Tomášovi Bakóczovi, neskoršie Erdődyovcom a Pálffyovcom. V r.1547 - 1549 bol v moci Melichara Balassu, od r.1582 boli majiteľmi Illésházyovci, od 1622 Koháryovci. V 15. stor. hrad obsadili Jiskrove vojská, v 16. stor. bol protitureckou pevnosťou. V 17. a 18. stor. sa stal korisťou bocskayovských, bethlenovských, rákócziovských a thökölyovských povstalcov. V r. 1812 vyhorel. V 19. stor. tu pracovala sklárska huta. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., chovom dobytka a merinových oviec. Okrem zrúcanín hradu je pamiatkou kaplnka postavená v klas. slohu z r. 1813; kostol ev. klas. z 1773. Narodil sa tu Pavol Mudroň (1835 - 1914) politik; Michal Mudroň (1835 - 1887) publicista, právnik.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť