Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Fiľakovské Kováče

Základné údaje
Miestne časti Fiľakovské Kľačany (v r. 1397 Kelechen) a Kurtáň (v r. 1246 Curtan) boli pôvodne samostatné obce. Obec leží na styku SZ okraja Cerovej vrchoviny a Lučenskej kotliny na nive a terase potoka Suchá. Chotár tvoria pieskovce, zvyšky mladotreťohorných bazaltov so zvyškami dúbrav a agátin. V 19. stor. tu zaznamenali z ornitofauny orla hrubozobého, sokola sťahovavého a i. Archeologické nálezy pochádzajú z doby kamennej (eneolit), sídlisko z doby bronzovej (pilínska kultúra). Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1246 pod názvom Cuach. Obyv. sa zaoberali poľnohosp, sokoliarstvom a kováčstvom. Najstaršou pamiatkou v obci je secesný rím. kat. kostol sv. Ladislava z r. 1898, postavený na starých základoch. Vo Fiľakovských Kľačanoch je kostol Kráľa sv. Ruženca z r. 1935 a kaplnka sv. Boromejského z pol. 18. stor. V Kurtáni sa nachádza kúria Mocsáryovcov s pamätníkom politika a publicistu Ľ. Mocsáryho. Rím. kat. škola bola zal. v r. 1768. V súčasnosti je tu MŠ, ZŠ pre 1. - 4. roč., kultúrny dom, verejná knižnica, futbalové ihrisko. Vo Fiľakovských Kľačanoch sa konajú majstrovstvá Slovenska a Európy v autokrose a motokrose.
M. č.: Fiľakovské Kľačany, Fiľakovské Kováče, Kurtáň.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť