Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Prihradzany

Základné údaje
Ležia v S časti Slov. krasu. Pís. sú doložené v r. 1262 ako Prelaz. Od 16. stor. obec patrí muránskemu hrad. panstvu. Obyv. Prihradzian boli v minulosti chýrni hrnčiari, zaoberali sa sezónnymi prácami, výrobou fajok, včelárstvom, voštinárstvom a vozením rudy do hámrov (furmančením). V 16. stor. v obci žil spracovateľ železa Cangár. V r. 1733 - 66 Koháryovci deklarujú obyv. ako katolíkov, no už za Jozefa II. vyznávajú opäť evanjelickú vieru. Začiatkom 20. stor. sa obyv. zaoberajú hrnčiarstvom, tesárstvom a zhotovovaním výrobkov z dreva. V obci je zachovaný klas. ev. kostol z r. 1798 a neskorobaroková kaplnka sv. Anny vo forme rotundy z r. 1758 s dreveným maľovaným kazetovým stropom.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť