Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bystrička

Základné údaje
Obec leží v SZ časti Turčianskej kotliny v predhorí lúčanskej časti Malej Fatry. V r. 1934 - 1935 vznikla v chotári obce osada Lázky. Významnú funkciu v živote ľudu púchovskej kultúry zohralo viacnásobné opevnené sídlisko na Hrádku. Z 10. - 11. stor. sa archeológom podarilo odkryť osídlenie na Hrádku, kde bolo pravdepodobne väčšie remeselnícke centrum s kováčskou a hrnčiarskou dielňou (strela s tŕňom, keramika zdobená vlnovkou). Pôvodný názov obce Bystrica na ľavom brehu Turca je nepriamo doložený v r. 1284. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., chovom dobytka a oviec, prácou v lesoch a remeslami. JRD bolo založené r. 1952 a od r. 1949 tu sídlil šľachtiteľský a semenársky podnik. V obci sa nachádza základná škola (1. až 4. roč.), nová budova obecného úradu a požiarna zbrojnica. V obci sa nachádzajú tri zemianske kúrie, a to z 18. stor., druhá z poslednej tretiny 18. stor. a posledná z konca 18. stor. prestavaná v 20. stor. Bývalá budova obecnej správy a škôlky bola postavená v r. 1920 podľa projektu arch. A. Smíška. Narodil sa tu Michal Institoris Mošovský (1733 - 1803), osvietenecký spisovateľ.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť