Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Stará Voda

Základné údaje
Leží v severových. časti Slovenského rudohoria na terasovej plošine v doline potoka Stará voda. Pahorkatinný povrch chotára tvoria porfyroidy a fylity. Terasovitá plošina okolo obce je odlesnená, inde je smrekový les s prímesou buka. Obec sa spomína ako banská a hutnícka osada od 18. stor. Väčšinu tu postavených medených rúd preniesli r. 1858 do Smolníckej Huty. Od r. 1865 pracovala nová huta s 32 zamestnancami. V obci sa vyrábali klince. R. 1787 ju spravovala Banská komora, obec mala 27 domov a 223 obyv., r. 1828 61 domov a 585 obyv. Pracovali v lesoch, na píle, v závode na spracovanie zeleniny a vo výrobni klincov, časť obyv. boli súkromne hospodáriaci roľníci.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť