Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Babindol

Základné údaje

Územie obce leží na Žitavskej pahorkatie, 7,5 km SZ od Vrábeľ. Prvýkrát sa obec spomína v r. 1271 v súvislosti so sporom vdovy po Kozmovi z Babindolu o veno. V r. 1398 Forgáchovci z Gýmeša násilne vyrúbali babindolský les. Gregor z Babindolu v pol. 16. stor. získal majetky v Ludaniciach a postúpil medzi strednú šľachtu. V roku 1601 Turci zdanili 4 domy. V nasledujúcom období sa stali zemepánmi v obci Forgáchovci. V r. 1736 veľký požiar zničil časť obce. V 18. stor. sa stala majetkom Zlatomoraveckého panstva a Ostrihomskej kapituly. Obyvatelia vysadili vinice v r. 1741. V roku 1828 žilo v obci 81 osôb v 26 rodinách. Po vymretí Kollerovcov panstvo Veľká Maňa pripadlo Jánovi Maloňaiovi (1798), Babindol bol jedným z dištriktov panstva, od r. 1837 sa stali vlastníkmi Nyáriovci a Weisovci. Koncom 19. stor. nyáriovské pozemky kúpil J. Slávy. V júni 1887 sa uskutočnilo na poliach obce vojenské cvičenie za účasti cisára Františka Jozefa I. Koncom 19. stor. najväčšími vlastníkmi bola rodina Ďuricovcov, ktorá dala v r. 1909 postaviť rím. kat. kostol sv. Imricha. Štrajky v obci sa uskutočnili v r. 1920, 1928 a 1929. JRD bolo zal. V r. 1950, v r. 1961 splynulo so Štátnym majetkom. Elektrifikácia obce prebehla v r. 1952. Šľachtiteľská veľkovýkrmňa ošípaných bola spustená do prevádzky zač. 80-tych rokov 20. stor. V obci je vodovod od r. 1994, plynofikovaná je od r.1988, kultúrny dom postavili v r. 1993. Činná je stavebná firma Jomak Jozef Kravár. V rokoch 1976 - 1996 bola obec administratívne spojená s Klasovom.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť