Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kecerovce

Základné údaje
Obec leží v doline Olšavy vo vých. časti Košickej kotliny. Odlesnený chotár, mierne zvlnený pahorkatinný povrch. Hnedé illimerizované a nivné pôdy. Vznikli r. 1975 zlúčením obcí Kecerovské Kostoľany a Kecerovské Pekľany. Prvá pís. zmienka o Kecerovských Kostoľanoch z r. 1229. V 30. r. 14. stor. písomne doložený kostol a fara. Najstaršia dedina lipoveckého panstva, mladší názov Kostoľany vznikol na odlíšenie od dediny Kecerovský Lipovec. R. 1427 mali 25 usadlostí. V 16. stor. mestečko s trhovým právom. Zač. 17. stor. patrili k Trebišovskému hradu. Zachovaná kontinuita osídlenia slovenského obyv. R. 1828 mali 42 domov. Za 1. ČSR sa obyv. živilo poľnohosp., tkáčstvom, drevorubačstvom. V októbri 1944 dočasne obsadená nemeckým vojskom. Prvá pís. zmienka o Kecerovských Pekľanoch z r. 1427 (Peklen), 7 usadlostí, majetok a neskoršie sídlo rodiny Kecerovcov. Neprerušená kontinuita slovenského obyv. R. 1828 mali 65 domov. Za 1. ČSR poľnohosp., práce na veľkostatku Gottlieba, chov dobytka. R. 1936 zriadený katolícky kultúrny dom. Rím. kat. kostol sv. Ladislava z r. 1628, prestavba v 19. stor. Rím. kat. far. úrad. Starší pôv. neskorogot. kaštieľ rodiny Kecerovcov z konca 15. stor., početné úpravy. Mladší renes. kaštieľ z r. 1580 - 1582, prestavba z 19. stor., schátralý stav. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ. Lekáreň. Agroletisko. Autobusová zastávka. Sídlo kecerovského mikroregiónu, člen Olšavského mikroregiónu.
M. č.: Kecerovské Kostoľany, Kecerovské Pekľany.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť