Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Iňačovce

Základné údaje
Obec leží vo Východoslovenskej nížine, na vale Čiernej vody (Myslina) v nadm. výške okolo 103 m. V chotári sa nachádzajú stopy po sídlisku z 9. a 10. stor. Najstarší písomný doklad o Iňačovciach pochádza až z r. 1417. V r. 1427 v dedine hospodárilo minimálne 19 poddanských domácností. V r. 1599 malo sídlisko 32 poddanských domov. Neskôr obyv. výrazne ubúdalo. V r. 1715 tam hospodárilo 8 poddanských domácností, v r. 1720 už 11 domácností. V r. 1828 bolo v obci 119 domov a 1023 obyv. Od polovice 18. stor. boli Iňačovce gr. kat. farnosťou. Terajší kostol postavili začiatkom 19. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť