Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Meliata

Základné údaje
Obec leží na rozhraní SV okraja Rimavskej kotliny a južného okraja Slov. krasu na spodnom toku rieky Muráň. Chotár je prevažne pahorkatinný a zalesnený je dúbravami, miestami s prímesou hrabu. Obec sa spomína v r. 1243 pod názvom Melete. Vyvinula sa ako zemianska obec a postupne prešla rukami viacerých zemianskych rodov. Po tureckých nájazdoch v 16. 17. stor. bola čiastočne vyľudnená a v 18. stor. znovu osídlená. V rokoch 1938 - 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Obyv. sa zaoberali pastierstvom, poľnohosp., uhliarstvom a predovšetkým hrnčiarstvom až do 1. pol. 20 stor. V súčasnosti sú zamestnaní najmä v priemysle, poľnohosp., doprave, obchode a službách. V obci sa nachádza ev. a. v. kostol z. r. 1790 prestavaný v r. 1873 v historizujúcom slohu. Je tu ZŠ pre 1. - 4. ročník.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť