Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Cernina

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 320 m. V cerninách bol objavený bronzový meč liptovského typu z mladšej doby bronzovej. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1400. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1414. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. v 15.- stor. bola obec zničená vpádmi poľských vojsk. V r. 1600 bolo v sídlisku asi 35 poddanských domov, kostol a fara. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 38 až 21 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 89 domov a 657 obyv., v r. 1900 bolo 634 obyv., v r. 1970 575 obyv. Zač. 20. stor. sa v obci šili kožúšky pre potreby tradičného ľudového odevu širšieho okolia. Počas 1. svet. vojny sa v chotári obce odohrali prudké boje medzi rakúsko-uhornskými vojakmi a príslušníkmi cárskej armády. Obete bojov sú pochované na cintorínoch v cernine a v okolitých obciach. Počas 2. svet. vojny bola obec bombardovaná a časť obce zničená požiarom. Kostol gr. kat. pochádza z r. 1805. Z Cerniny pochádza známy spevák ukrajinsko-rusínskych ľudových piesní Fedor Haninčík.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť