Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Čakajovce

Základné údaje
Obec leží v JV časti Nitrianskej pahorkatiny na nive a terase rieky Nitry, 9 km SZ od Nitry. V chotári obce sa našlo žiarové pohrebisko z konca. 8. stor. a nálezy mincí z 11. stor. ako aj z čias Nitrianskeho kniežatstva. Ostrihomský arcibiskup v r. 1156 daroval desiatky obce Seka (prvá pís. zmienka o obci) kanonikom ostrihomského kostola. V r. 1251 sa spomína sídlo rybárov Cheka, ktoré bolo dvorníckym sídlom Nitrianskeho hradu. Od 16. stor. obec patrila Nitrianskemu biskupstvu. V r. 1576 ju vypálili Turci. Obyvatelia obrábali a prenajímali opustené osady Jobtelek, Perk a les v drážovskom chotári. V r. 1664 bolo v obci 13 domácností. V r. 1751 narástol počet rodín na 71, v osade Kyklov žili 3 rodiny. V osade stál aj Gilániho kaštieľ. Rím. kat. kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorého patrocínium je doložené v 14. storočí, renesančne bol prebudovaný v roku 1697. V r. 1897 bol najväčším vlastníkom pôdy Š. Giláni. JRD bolo zal. V r. 1957. V súčasnosti je v obci pekáreň.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť