Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Malý Šariš

Základné údaje
Leží v Šarišskej vrchovine v nadmorskej výške okolo 280 m. Sídlisko založili obyvatelia z Veľkého Šariša pred 13. storočím. Najstarší písomný doklad o Malom Šariši pochádza z roku 1248. Bol majetkovou súčasťou hradného panstva Šariš. V roku 1427 tu hospodárilo okolo 60 poddanských domácností. V roku 1600 malo sídlisko 27 poddanských domov, ev. a. v. kostol, faru a školu. V rokoch 1715 až 1720 tu hospodárilo 17 poddanských domácností, v roku 1828 bolo 68 domov a 521 obyvateľov, v roku 1900 bolo 747, v roku 1970 1696 obyvateľov. Rím. kat. kostol postavili v polovici 20. stor. r. 1948. Kostol je uvedený v súpise pamiatok východného Slovenska, je secesne riešenou stavbou, inšpirovaný neogotikou. Pri vchode do kostola od r. 1967 stojí vymurovaná jaskyňa Lurdskej Panny Márie. Tri kúrie pochádzajú z prvej polovice 19. storočia. K obci patrili osady Cemjata, Vydumanec, Zabíjaná, Kvašná Voda a Ortáše, ktoré boli v r. 1971 pričlenené k Prešovu. Obec má ZŠ, MŠ, je splynofikovaná, má kanalizáciu a ČOV. V r. 1995 - 97 bolo zrekonštruovaná budova obecného úradu. Malý Šariš je v súčasnosti pre blízku polohu krajského mesta (4 km) atraktívnou stavebnou lokalitou. Obyvatelia dochádzajú za prácou do blízkeho Prešova. Najviac pracovných miest pre domácich ponúkajú poľnohospodárske podniky: Hospodársky dvor, Agro-lent Prešov a Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš. V obci majú svoje sídla aj Slovenské telekomunikácie a sklady P 222 Malý Šariš, Humanitárna základňa, sklady a garáže Malý Šariš. JEDNOTA - predajňa MIX. V obci pôsobia aj viaceré súkromné firmy: spracovanie mäsa, veľkosklad liekov a liečebnej techniky, autodoprava, stolárstvo, kajčírstvo, truhlárstvo, predajne a iné.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť