Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bádice

Základné údaje
Obec leží na SZ úpätí Tribečského pohoria. Prvýkrát sa spomína v r. 1291 pri delení obce pod menom Beed medzi synmi Andreja a Tomáša z Lefantoviec. V 14. stor. Michal daroval kláštoru a kostolu Pavlínov v Horných Lefantovciach polovicu mýta v Bádiciach. V 15. stor. v Bádiciach pracoval mlyn patriaci paulínskemu kláštoru, ktorý viedol dlhotrvajúci spor so Šandorfom z Opatoviec pre zahatenú vodu. V roku 1664 obec platila dane tureckej správe, 28 poplatníkov žilo v 23 domácnostiach. V roku 1668 získal majetky Vojtech Bartakovič z Horných Lefantoviec, pôvodom z Chorvátska, neskorší egerský arcibiskup. Ďalším vlastníkom časti majetkov bola šľachtická rodina Kochanovských. Rím. kat. kostol Panny Márie postavili v roku 1903. JRD založili v r. 1956. V rokoch 1960 - 2002 sa Bádice stali súčasťou novovytvorenej obce Podhorany, v decembri 2002 sa znovu samostatnili. V obci je vodovod, plynovod a kultúrny dom. Religiózne obec spadá pod rím. kat. faru v Sokolníkoch. Tam chodia do základnej školy aj deti z Bádic. Pošta je v Mecheniciach. Podhorská poloha obce umožňuje rozvíjať pešiu turistiku. Obec je rodiskom Františka Turčeka (1915 - 1977) zoológa, člena zahraničných spoločností.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť