Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Mierovo

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine v západnej časti Žitného ostrova. Jeho názov vo forme Beke sa vyskytuje v listine z r. 1260. V čase prvej písomnej správy bola obec v majetku členov rodiny patriacej k Hunt - Poznanovcom. V 14. stor. majetky tu mali už členovia rodiny Szentgyörgyi a Bazini, ako aj Abraháma Rufusa. V 16. stor. časť obce patrila do panstva Svätý Jur a časť rodine Mérey. V r. 1634 tu bolo len 12 domov a žilo tu okolo 80 ľudí. Časť obce patrila aj do panstva Eberhardt. V 19. stor. tu kúpou získal veľké majetky gróf Wiener-Welten. V r. 1869 obec mala 253 obyvateľov. V rámci I. pozemkovej reformy časť chotára bola odčlenená do novovytvorenej obce Hviezdoslavov. Pamätihodnosťami obce Mierovo sú kostol a kaštieľ. Kostol sv. Michala bol pôvodne postavený v 13. stor., v 17. stor. bol už vo veľmi zlom stave. Kostol v 18 stor. v barokovom slohu prestavali. Neskorobarokový kaštieľ pochádza z 18. stor., upravený bol v 19. stor., keď patril Rudolfovi Wiener-Weltenovi.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť