Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kameňany

Základné údaje
Ležia na rozhraní vých. časti Slov. rudohoria a Slov. krasu. Prvá pís. zmienka pochádza z r. 1243, keď Belo IV. daroval toto územie spolu s Licincami Ditrichovi a Filipovi Bebekovcom a na donačnej listine sa uvádzajú ako Kevy. Z chotára obce sa v 13. - 15. stor. vyvinulo 7 obcí a hrad (teraz Rákoš). V stredoveku bolo toto územie jedným z najbohatších nálezísk železnej rudy v Gemeri. R. 1273 získali Kameňany výsady poddanského (zemepanského) mestečka s právom voľby richtára, slob. sťahovania sa a súdneho i testamentárneho práva. Okrem poľnohosp. a chovu oviec sa zaoberali hrnčiarstvom, kožušníctvom, obchodom, pálením slivovice a povozníctvom. Kamenianski furmani boli členmi známeho jelšanského furmanského spolku Országh. V r. 1866 - 1871 v obci vyvíjalo činnosť slov. ochotnícke divadlo, v ktorom pomáhal B. Zoch. Obci dominuje románsko-gotický ev. kostol z 1. pol. 13. stor., ktorý bol upravený v r. 1716 a 1785. Pri kostole stojí rokokovo-klas. zvonica zo začiatku 19. stor. Kostol je obkolesený mohutným ohradným múrom. V susedstve kostola sa nachádza dvojpodlažná klas. budova bývalej latinskej školy. Pôsobili tu: ako slúžny a je tu pochovaný slov. národovec Michal Bakulíni (1819 - 1892), významný gemerský ev. kňaz, nár. buditeľ, historik a geograf L. Bartholomaeides (1754 - 1825), pomológ Ľ. S. Orfanides a spisovateľ D. S. Horčička (1640 - 1688). Mikroregión Ratkovskej doliny a okolia. Obec má: MŠ, ZŠ pre r. 1 - 4., v prevádzke. je obecná pálenica, poľnohosp., lesné hosp., urbárska spoločnosť-ťažba a spracovanie dreva. Aktívny dobrovoľný hasičský zbor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť