Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lietavská Svinná - Babkov

Základné údaje
Leží v severnej časti Strážovských vrchov v doline Svinianky. Má hnedé lesné pôdy a rendziny. Lesy sú len vo východnej časti a na južnom a západnom okraji. Babkov leží na styku Žilinskej kotliny a Súľovských skál v úvalinovej doline Babkovského potoka. Pahorkatinnú strednú časť chotára v západnom výbežku kotliny tvorí treťohorný flyš, okrajové časti v Súľovských skalách zlepence s bralovými útvarmi (Babkovská tieňava so skalnými miestami na juhovýchod od obce). Obec Lietavská Svinná Babkov sa skladá z troch pôvodne samostatných obcí Lietavská Svinná, Babkov a Kňazova Lehota. Lietavská Svinná sa spomína v r. 1393. Patrila panstvu Lietava. V r. 1598 mala 20 domov, v r. 1720 17 daňovníkov a v r. 1828 51 domov a 561 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp. a prácou v lesoch. Časť obyvateľov pracuje v priemyselných podnikoch v Lietavskej Lúčke a v Žiline. Obec má vybudovaný verejný vodovod a rozvodnú sieť plynu. Časť Kňazova Lehota sa prvýkrát spomína v r. 1393 po založení v 2. pol. 14. stor. na zákupnom práve. V r. 1720 mala 7 daňovníkov. V r. 1907 bola pripojená k Lietavskej Svinnej. Časť Babkov sa spomína v r. 1393. Založili ju na zákupnom práve začiatkom 14. stor. V r. 1417 bol dedičným richtárom Pavel Bewniczovicz. Patrila panstvu Lietava, v r. 1598 mala 17 domov. V r. 1828 bolo v obci 47 domov a 386 obyvateľov. Obec sa spojila s Lietavskou Svinnou v roku 1981.
M. č.: babkov, lietavská svinná.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť