Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Prašník

Základné údaje
Obec leží na východnej strane Malých Karpát. Obec vznikla v v r. 1958 odčlenením vrbovských kopaníc od Vrbového a dostala názov podľa najväčšej kopanice Prašník. Bola k nej pripojená aj Pustá Ves, pôvodne kopanica obce Šterusy. Najstaršie osídlenie v chotári obce je zistené z mladšieho obdobia staršej doby kamennej v jaskyni Veľká pec. V polohe Hrádok bolo preskúmané významné hradisko z doby bronzovej a včasnostredoveké osídlenie, v polohe Tlstá hora hradisko zo staršej doby železnej a opevnený bratrícky tábor (15. stor.). Osídlenie Prašníka predstavuje roztratená zástavba, po technickej stránke sú zaujímavé niektoré zachované mlyny. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., mlynárstvom, niektorí sa venovali tkáčstvu a boli tu aj píly, dnes zväčša dochádzajú za prácou, pracujú i vo Vrbovom a v Piešťanoch.
M. č.: prašník, pustá ves.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť