Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Šivetice

Základné údaje
Ležia v SV časti Slov. krasu. Vznikli asi v 12. stor. na staršom osídlení, prvá písomná zmienka o obci Sueta pochádza z roku 1262. Patrili jelšavskému panstvu, od 15. stor. k hradu Muráň. Už r. 1558 sa v obci spomína hámor, ktorý však po niekoľkých rokoch spustol. V súpisoch z r. 1652 sa uvádza v obci tzv. nemecký hámor s dvomi hutami v prevádzke a osobitnými miestami na pálenie uhlia, uvádza však v obci najmä veľa hrnčiarov. V r. 1706 až 1716 sa Šivetice stali najznámejšou hrnčiarskou dedinou v údolí rieky Muráň, v 19. a 20. stor. tu existoval cech hrnčiarov. Využívali miestnu kvalitnú hlinu a šivetická keramika - rozmerné misy, džbány, vázy a signálne píšťaly - sa stala známou ďaleko za hranicami Gemera. Zaujímavá je aj zástavba obce. Z 19. stor. sú murované trojpriestorové domy štítom orientované do ulice, v uzavretých dvoroch hĺbková zástavba bytov a hospodárskych stavieb, pristavaných hrnčiarskych dielní a sušiarní. Na záhumní sú blokové hrnčiarske pece, chránené ľahkou prenosnou strieškou. V obci pretrvala hrnčiarska výroba aj počas celého 20. stor., ale v súčasnosti tu pracuje len jeden hrnčiar František Szarka. Nad obcou sa v areáli cintorína vyníma zachovaný rím. kat. kostol sv. Margity z polovice 13. stor. V roku 1750 ho prestavali do podoby barokovej rotundy. Pri kostole sa nachádza samostatne stojaca baroková murovaná zvonica. V obci bol r. 1785 postavený aj ev. kostol, ktorého veža pochádza z roku 1831. V Šiveticiach sa narodil náboženský spisovateľ Matej Bahil (1706 - 1761).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť