Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Fačkov

Základné údaje
Obec leží na styku Strážovských vrchov a v južnej časti Malej Fatry v doline Rajčianky. Odlesnené je len okolie obce pozdĺž prítokov Rajčianky. Od r. 1966 je tu na ploche 85,71 ha ŠPR Kľak (južný výbežok Malej Fatry) s cennými skalnými a lesnými rastlinnými spoločenstvami okolo bralnatého vrcholu, s význačnou vápnomilnou vegetáciou a živočíšstvom. Osídlenie sa spomína v r. 1351, keď sa hovorí o osade Na lúčke v lese. Obec založili pravdepodobne v 14. stor. na zákupnom (žilinskom) práve. Názov má podľa prvého dedičného richtára. Patrila panstvu Považská Bystrica, malá časť zemanom (územie dedičného richtára). V r. 1598 mala obec 35 domov, v r. 1828 123 domov a 1374 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp. a prácou v lese. Neskôr časť obyvateľov začala pracovať v priemyselných podnikoch v Žiline a inde. V obci je vybudovaný verejný vodovod. K pamätihodnostiam patrí kostol sv. Mikuláša biskupa zo 17. stor., neskôr upravený a opravovaný, pomník na pamäť padlých partizánov pod vrchom Kľak (1945). Osada Predvrate v južnej časti chotára je písomne doložená v r. 1397 - 1473.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť