Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nižné Repaše

Základné údaje
Obec sa nachádza v Levočských vrchoch v doline horného toku Torysy. V chotári prevládajú pasienky. Územie obce sa prvýkrát spomína v r. 1270, keď les s názvom Repach dostali do užívania Gőrgeyovci. V obci sa nachádza pôvodne ranogotický kostol sv. Anny zo začiatku 14. stor., ktorý prešiel neskoršími úpravami v 17. stor. a renováciou v r. 1879. V obci sa dodnes zachovala ľudová architektúra a tradície vrátane ľudových krojov. Nižné Repaše predstavujú významnú národopisnú lokalitu. Obec je typická svojou potočnou radovou zástavbou okolo cesty. Zrubové domy so sedlovou strechou, zväčša s tvrdou krytinou, so štítom a podlomenicou pochádzajú z 19. stor. K dispozícii je praktický lekár pre dospelých. Deti môžu navštevovať základnú školu priamo v obci. Rozvoju obce v posledných rokoch bránil zámer vybudovať vodné dielo Tichý potok, ktoré malo zasiahnuť aj časť chotára obce.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť