Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Žakarovce

Základné údaje
Ležia v severových časti Slovenského rudohoria pri potoku, ktorý preteká obcou. Hornatinný povrch chotára tvoria treťohorné horniny. Okolie obce je odlesnené, inde je prevažne smrekový les. Obec bola pôvodne banícka. Vyvinula sa na území Gelnice. Prvýkrát sa písomne spomína v r. 1368. Od 15. stor. patrila richnavskému panstvu, spolu s ním ju dostali v r. 1460 Zápoľskovci, neskôr ju vlastnili Thurzovci, od. r. 1693 Csákyovci. Železorudné a medené bane boli v obci už v 16. stor., v r. 1872 ich získala Těšínsko-třinecká železiarska spoločnosť Albrechta Habsburského, časť patrila do r. 1899 prakovským železiarňam. Koncom 19. stor. bola postavená pražiareň rudy a lanovka. R. 1787 mala obec 74 domov a 551 obyv., r. 1828 94 domov a 685 obyv. Pri požiari v r. 1898 vyhorela takmer celá obec. Obyv. sa živili baníctvom, prácou v lesoch a povozníctvom. Obec je známa svojim variantom ľudového odevu V r. 1926 sa tu narodil maliar a grafik Štefan Horváth. Kostol rím. kat. z r. 1812. Budova fary z r. 1841 - 1842. Zachovali sa zrubové a pôvodné banícke murované domy. MŠ, Detský domov. Folklór. súbor Kliperčan. V obci sa narodila interpretka ľudových piesní Janka Gozová-Becková, zomrela v New Yorku. Pochovaná je na Národnom cintoríne v Martine. V obci sa narodil aj hudobný skladateľ Jozef Podprocký.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť