Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Chorvátsky Grob

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine na južnom okraji Trnavskej pahorkatiny a na močaristej nive Čiernej vody 15 km od Bratislavy. Staršie osídlenie dokladajú halštatské mohyly kalenderberskej kultúry. Skorší záznam je z r. 1399 (Krucay). Písomne sa obec spomína v r. 1552 (Horwat az Grwab). V r. 1553 sa uvádza ako vypálená a zničená Turkami. Patrila Gašparovi Szerédymu a panstvu Svätý Jur, ktoré tu v pol. 16. stor. usadilo chorvátskych osadníkov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom, rezbárstvom, čipkárstvom a výšivkárstvom, v ktorom dosiahli originálnu a vysokú úroveň. V r. 1965 tu bola zriadená hydinárska farma. Kostol Krista kráľa vznikol v r. 1589 obnovou staršieho neskorogotického kostola. Rozšírený bol v r. 1949. Rozsiahlou bytovou výstavbou v priebehu 5 - 8 rokov vznikne prímestské satelitné mestečko s 8 - 9 tis. obyv. Tomuto napomôže vybudovanie rekreačno - oddychového centra na jestvujúcom termálnom prameni

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť