Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Močenok

Základné údaje
Leží na juhozápadnom okraji Nitrianskej pahorkatiny medzi riekami Váh a Nitra. Obcou preteká potok Dlhý kanál. Severná časť obce je zvlnená a južná rovinatá. Prvá písomná správa o obci sa zachovala v Zoborskej listine z roku 1113. Dedina v nej vystupuje ako stará lokalita Zoborského benediktínskeho opátstva. Už v stredoveku sa dostala do majetkového komplexu Nitrianskeho biskupstva. V roku 1623 Močenok na žiadosť zemepána obdržal od panovníka výsadnú listinu na konanie siedmich trhov, a ďalšou listinou právo na vyberanie mýta pri prechode cez most v dedine. V mestečku bolo hospodárske centrum majetkov biskupstva, menovite tej časti, do ktorej patrila obec Neded, v určitom období aj časť Vlčian, Horná Kráľová, Čápor a niektoré ďalšie obce. Močenok mal v roku 1869 2419 obyvateľov. Kým v minulosti sa zaoberali najmä poľnohospodárstvom, dnes je prevažná časť zamestnaná v priemysle a v službách. Barokový kostol v Močenku s troma loďami bol postavený v rokoch 1761 - 1765. Je zasvätený sv. Klimentovi. Pred kostolom je Mariánsky stĺp z roku 1750. Kaštieľ bol postavený nitrianskym biskupom Imrichom Palugyayom v roku 1840. Do roku 1948 bol letnou rezidenciou nitrianskeho biskupa. Jeho kaplnka je vysvätená na počesť sv. Kríža. V budove kaštieľa sa nachádza vyobrazenie Nitry a Močenku z čias stavby kostola. Po roku 1948 tu bol krátku dobu umiestnený kláštor a kláštorná škola. V rokoch 1951 - 1952 bol v kláštore sústreďovací tábor pre kňazov, v r. 1952 - 2003 slúžil kaštieľ ako charitný domov pre staré a choré rehoľné sestry, ktorý viedla rehoľa Milosrdných sestier sv. Vincenta. V júni 2003 správcovstvo prevzala Komunita Kráľovnej pokoja a domov má oficiálny názov Detský domov - Domov sociálnych služieb. Budova je majetkom nitrianskeho biskupstva. V obci je historický park, v ktorom sa nachádza jaskyňa so sochou Panny Márie. V obci je základná škola. Močenok sa od roku 1993 dostal do povedomia festivalom kresťanského divadla Gorazdov Močenok, ktorý sa koná vždy koncom júla.
M. č.: gorazdov, močenok.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť