Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ždaňa

Základné údaje
Leží na styku juhových. časti Košickej kotliny so Slanskými vrchmi. Chotár na treťohorných usadeninách vystupuje z nivy Hornádu do pahorkatiny. Na severových. okraji je zalesnený dubom. Má nivné pôdy. Nálezy z paleolitu, osídlenie v neolite - kanelovaná keramika, sídlisko zo st. a ml. doby bronzovej, z doby laténskej, rímskej a slovan. osada. Prvá písomná zmienka je z Varadínskeho registra v r. 1222, kde je spomínaná už vyvinutá dedina. Patrila panstvu Trstené pri Hornáde, od r. 1508 mestu Košice. R. 1415 je doložená mýtnica. R. 1427 mala 36 port, r. 1553 však už len 5 a pol porty, r. 1630 odviedla deviatok 1 portu od gazdov a pol porty od želiarov, r. 1715 mala 8, r. 1720 11 poddanských rodín, r. 1828 107 domov a 762 obyv. Živili sa poľnohosp., vozením dreva, tkáčstvom a kolesárstvom. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. Pri prechode frontu v 2. svet. vojne utrpela veľké škody. Kostol ref. z konca 18. stor. Kostol rím. kat. z r. 1907. Filiálka rím. kat. far. úradu v Čani, Filiálka gr. kat. far. úradu v Belži. MŠ, ZŠ, CZŠ, ŠZŠI. Člen mikroregiónu Hornád.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť