Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ladomerská Vieska

Základné údaje
Leží vo vých. časti Žiarskej kotliny, na ľavej strane Hrona, na priľadovcovom kuželi Chotárneho potoka. Obec vznikla zlúčením obcí Ladomer a Vieska v r. 1960. Obec Ladomer je písomne doložená v r. 1335 (Lodomar), bola majetkom hradného panstva Šášov, ktoré tu r. 1340 malo svojho mýtnika, r. 1564 provizora, neskôr komorného prefekta. Ferdinand III. v r. 1650 povýšil Ladomer na poddanské mestečko (oppidum). V 17. stor. je doložená kúria rod. Liptayovcov. Obyv. sa zaoberalo poľnohosp. a prácou v lesoch. V obci bol v r. 1953 zriadený Ústav sociálnej starostlivosti pre duševne chorých (dnes Domov sociálnych služieb) v pôv. renesančnom kaštieli (jeho pôvod siaha do 14. - 15. stor.), ktorý bol neobarok. upravený v 19. stor. Uprostred malého námestia stojí barok. kaplnka najsv. Trojice z r. 1705, pred kostolom je situovaný barok. mariánsky stĺp zo začiatku 18. stor. V obci sa narodil náb. spisovateľ Benignus Smrtník (1650 - 1710). V obci pôsobil v r. 1919 - 1928 prvý slovenský školský inšpektor, pedagóg, publicista, autor učebníc - Karol Bielek. Vieska sa písomne prvý raz uvádza v r. 1352, patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku, v r. 1538 - 1548 ostrihomskej kapitule, pred r. 1601 hradnému panstvu Šášov, po vymretí rod. Dóczyovcov bola v správe Banskej komory v Banskej Štiavnici. V r. 1607 obec vypálili slobodní hajdúsi. Got. kostol z konca 14. stor. bol obnovený renes. v r. 1552. V krypte pod kostolom je pochovaný Žigmund Dóczy, v kostole je umiestnený jeho epitaf z r. 1647 (drevený, s lat. nápisom). Z pôv. got. kostola sa zachovalo ranogotické presbytérium a veža ako súčasť nového kostola Krista Kráľa zo zač. 20. stor. V obci pôsobili - Július Plošic (1819 - 1899) - zberateľ ľud. piesní, kňaz, ľudovýchov. publicista a Martin Húska (1849 - 1914) - kňaz, ľudovýchovný spisovateľ.
M. č.: ladomer, vieska.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť