Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Visolaje

Základné údaje
Obec sa nachádza v Ilavskom podolí v dolnej časti potoka Pružinky na ceste medzi Belušou a Sverepcom. Stredná a Z časť chotára má na nive a terasách Pružinky plochý povrch, zvyšok mierne zvlnený pahorkatinný povrch s drobnými bradlovými tvrdošmi. Má hnedé lesné a nivné pôdy a rendziny - druh červenkastej pôdy s bohatým obsahom humusu. V obci sa nachádzala štátna rezervácia - ovocná záhrada grófa Csákyho, v 50-tych rokoch 20. stor. rozparcelovaná na stavbu rodinných domov. Nálezy mohýl z veľkomoravského obdobia. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1327 ako Wizolay. V r. 1796 pracoval v obci pivovar, pálenica, papiereň, v 18. stor. vybudoval gróf Csáky zo surovej tehly a kameňa kaštieľ s ovocnou záhradou. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., včelárstvom, výrobou metiel, za 1. ČSR aj košikárstvom a ovocinárstvom. V r. 1947 založili továreň na zušľachťovanie a farbenie kožušín (Holický-Bobula), v r. 1948 bola znárodnená. Kostol rím. kat. sv. Gála sa spomína už v r. 1332, v r. 1786 bol zbarokizovaný. Budova prícestného hostinca z 18. stor kde údajne nocovala Mária Terézia. Kultúrny dom, futbalové ihrisko, obec plynofikovaná, verejný vodovod, pripravuje sa kanalizácia, podmienky na IBV.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť