Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Staré Hory

Základné údaje
Ležia na styku Nízkych Tatier a Veľkej Fatry v Starohorskej doline. Najhlbšou dolinou chotára preteká starohorský potok s prítokmi, na ktorých sú dve hydrocentrály. Povrch chotára hornatý, so značne členitým reliéfom. V minulosti boli v chotári povestné sideritové žily s veľkým obsahom medených rúd. Názvy obce: 1536 Altgepürg; 1808 Sztare Hori; maď. Óhegy; nem. Altgebirge. Obec sa spomína 1536 ako najstaršia banícka osada na teritóriu mesta Ban. Bystrica. V 13. a 14. stor. bohaté strieborné a striebro meďnaté ložiská využívali banskobystrickí ťažiari do r. 1495, potom do 1546 Thurzovsko - fuggerovská spoločnosť. Banská komora prevzala 1546 už vyčerpané ložiská a ponechala ich súkromným ťažiarom. V chotári obce vzniklo niekoľko baníckych a uhliarskych osád. Obyvatelia sa živili baníctvom, hutníctvom, uhliarstvom, drevorubačstvom, povozníctvom a vo veľkom množstve chovali rožný dobytok a ovce. Ženy sa venovali čipkárstvu. R.1923-26 postavená vodná elektráreň. Najstaršou pamiatkou je gotický rím. kat. kostol Panny Márie z 15. stor., prestavaný r. 1722; kaplnka sv. Anny z 1794; baroková budova bývalého banského úradu z 18. stor.; pomník J. Dekrétovi-Matejovie 1913. V obci je známe Mariánske pútnické miesto.
M. č.: Dolný Jelenec, Horný Jelenec, Polkanová, Staré Hory, Valentová.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť