Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Sľažany

Základné údaje
Ležia v sev. časti Žitavskej pahorkatiny v doline Čerešňového potoka. Obec vznikla v r. 1960 zlúčením Dolných a Horných Sľažian. Dolné Sľažany: obec s farou sa uvádza v r. 1156 (Scelemsam), v r. 1323 patrila tunajším zemanom, od konca 14. stor. rod. Forgáchovcov, v 17. stor. rod. Bodovcov, Jesenskovcov, Lipovnických a Boronkayovcov. V r. 1663 obec spustošili Turci. Michal Szelepcsényi povolal potom do obce poddaných z Turca. V r. 1681 bola vybratá za artikulárne miesto. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Kostol z r. 1740 bol postavený ako artikulárny. Neskorobarokový kostol najsv. Trojice na návrší v starom cintoríne z r. 1776 upravili v r. 1938. Horné Sľažany: najstaršia písomná zmienka sa viaže k r. 1156 v súvislosti s majetkom ostrihomského arcibiskupstva, obec je doložená v r. 1379 (Kiszelesen), vznikla v chotári obce Sľažany, v r. 1544 patrila hradu Jelenec, v 17. stor. zemanom, potom rod. Boronkayovcov. V r. 1573 bola obec poplatná Turkom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a výrobou šindľov. Renes. - barok. kaštieľ z r. 1691 bol prestavaný v 18. a 19. stor. (neskoroklas. fasádová úprava).
M. č.: Dolné Sľažany, Horné Sľažany.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť