Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Sudince

Základné údaje
Ležia na rozhraní Ipeľskej pahorkatiny a Krupinskej vrchoviny, v dolinke Lišovského potoka. Povrch chotára odlesnený, pahorkatinný. Názvy obce: 1245 - Zyud; 1387 - Wsudy; 1773 - Sudince; maď. Ösőd. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1245, kedy patrila hradu Hont, neskôr Semberyovcom. V 16. stor. bola poplatná Turkom a veľmi trpela od ich nájazdov. Od pol. 17. stor. patrila Koháryovcom, po nich Coburgovcom. Obyv. boli závislí na neďalekých Šahách a na Leviciach. V r. 1715 mala 19 poddanských domácností. Hlavným zamestnaním obyvateľov bolo poľnohosp., ale zaoberali sa aj pestovaním viniča a pastierstvom. Najstaršou pamiatkou je ev. kostol postavený r. 1858. Do školy tu chodil Ondrej Plachý (1755 - 1810) - publicista.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť