Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Budikovany

Základné údaje
Ležia v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria. Pahorkatinným chotárom preteká Hostišovský potok. Listinne doložená r. 1301, ale jestvovala už pred príchodom Tatárov. Názvy obce: 1301 Budik; 1427 Budikfalua; 1460 Bodikfalva; 1773 Bugyikowany; 1808 Budikowany; maď. Bugyikfalu. R. 1427 ju nachádzame vo vlastníctve rodiny Uzovcov, ktorá tu vlastnila 10 port. R. 1460 patrila panstvu Muráň. V 18. stor. ju vlastnili Koháryovci a Coburgovci. R. 1773 mala obec 41 usadlostí, r. 1828 tu žilo v 36 domoch 290 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohosp., domácimi remeslami (voštinárstvom, brdárstvom), furmančením a ovocinárstvom. Ešte v polovici 20. stor. lisovali vosk z včelích plástov v zábojoch a vyrábali brdá na tkáčske krosná. Najstaršou kultúrnou pamiatkou je ev. klas. kostol z r. 1804 s barokovými prvkami. V obci pôsobil spisovateľ Juraj Palkovič (1769-1850).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť