Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dobroč

Základné údaje
Obec leží v JZ časti Slov. rudohoria v doline prítoku Kriváň. Chotár tvoria horniny veporského kryštalinika a druhohorné kremence. Zaujímavé sú tri Dobročské kaskády na potoku, plné rýb a rakov. Sú tu súvislé lesné porasty a bohatá zver a vtáctvo. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1393. Patrila Divínskemu hradnému panstvu. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., chovom oviec a dobytka. Pracovali tu dva mlyny, v 18. stor. tu pracoval pivovar. V obci je ev. a. v. kostol z konca 13. stor. opevnený múrom, s drevenou vežou so zvonicou. Ev. škola bola založená v r. 1615. V obci je ev. farský úrad a zrubová ľudová architektúra. Obyvateľstvo si uchováva folklór, v oblečení ide o podvariant tzv. detvianskeho ľudového odevu. V súčasnosti sa tu nachádza MŠ, ZŠ pre 1. - 4. roč., kultúrny dom, verejná knižnica a futbalové ihrisko. Patrí do mikroregiónu Javor.
M. č.: Brestina, Diel, Dobroč, Herman, Malá Dolina, Veľká Dolina.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť