Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Tajov

Základné údaje
Leží na východných svahoch Kremnických vrchov v doline Tajovského potoka s prítokmi Kordického, Mutenského a Farbeného potoka. Názvy obce: r. 1544 Tajova, r. 1616 Teiba, r. 1786 Tajowa, r. 1920 Tajov a maď. Tajó. Obec vznikla asi v 15. stor. na území patriacom rodine Radvanských. V rokoch 1496 - 1500 tu postavili Thurzovci scedzovaciu a rafinačnú hutu, ktorú r. 1546 prebrala Banská komora. Hutu zlikvidoval štát v r. 1893, pozemky odkúpil banskobystrický továrnik F. Lőwy. V prvej polovici 20. stor. tu pracovali súkromné píly O. Pavlíka a J. Cemana. Známa bola výroba bačovského riadu (črpáky s figurálnymi ušami) a figurálna drevorezba (postavy bačov, gajdošov). V obci sa nachádza rím. kat. renesančný kostol z r. 1595 - 97, v 18. stor. zbarokizovaný s vežou z r. 1702, kaplnky z 18. a 19. stor. a pamätná izba J. G. Tajovského v jeho rodnom dome. V obci sa narodil J. Murgaš (1864 - 1929) priekopník rádiotelegrafie a J. G. Tajovský (1874 - 1940) prozaik a dramatik, pochovaný na miestnom cintoríne.
M. č.: jabríková, tajov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť