Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Beladice

Základné údaje
Ležia v sev. časti Žitavskej pahorkatiny v doline potoka Drevenica. Významná obec a fara sa písomne spomína v r. 1156 (Belad). V r. 1268 patrila časť obce hradu Tekov, časť zemanom, zvyšok Stoličnému Belehradu, v r. 1286 panstvu Jelenec, neskôr rod. Berehenyiovcov, Majthényiovcov, Jesenskovcov a Szent - Iványiovcov. V r. 1573 ju zničili Turci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., až po 2. svet. vojne našli obživu aj v priemysle, doprave a stavebníctve. V r. 1945 tu bola otvorená 2 - ročná roľnícka škola, ktorá sa stala základom Strednej priem. tech. školy, v r. 1960 vzniklo Poľnohospodárske odborné učilište. Barok. kaštieľ z konca 18. stor. bol neoklasicisticky upravený v r. 1874, v jeho parku je umiestnené mauzóleum z r. 1874. V obci je pochovaný Martin Szentiványi (1633 - 1705), filozof. M. č. Pustý chotár (Pusztahotár) sa uvádza v r. 1828, bola osadou obce Neverice, k Beladiciam bola pričlenená v r. 1960. Zachoval sa tu neoklas. kaštieľ z r. 1904.
M. č. Beladice, Malé Chrašťany, Pustý chotár, Veľké Chrašťany.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť