Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Štiavnické Bane

Základné údaje
Ležia v strednej časti Štiavnických vrchov v pramennej oblasti potokov Richnava a Štiavnica. Staré banícke osídlenie známe ťažbou rudy. Názvy obce: 1352 Sygluspergh; 1388 Pergh; 1467 Sigelsperg; 1559 Pergh; 1808 Pjark; 1948 Štiavnické Bane; maď. Hegybánya; nem. Siglisberg, Siegelsberg. Banícka obec patrila od 14. stor. panstvu Šášov. V 16. a 17. stor. ju viackrát vyrabovali Turci a bola pod tureckou nadvládou. R. 1715 mala 68 poddanských domácností, z čoho bolo 52 baníckych rodín, 2 kožušnícke a 2 čižmárske. V r. 1869 narástol počet obyv. na 1995. Baníctvu a hutníctvu slúžilo i 5 vodných nádrží v chotári. V obci sídlil banský úrad a lesná správa. Obyv. sa zaoberali hutníctvom, baníctvom a prácou v lesoch. R. 1773 tu založili hieronymitáni kláštor. Bolo tu známe stredisko ľudovej drevorezby, ženy tkali plátno a paličkovali čipky.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť