Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bystrany

Základné údaje
Stará obec v J časti Hornádskej kotliny. Prvá pís. zmienka r. 1268. Patrili do skupiny 24 kráľovských spišských miest. Hlavný zdroj obživy poľnohosp. a tkáčstvo. Od r. 1989 oživené drobné súkromné podnikanie, 30 živnostníkov a 4 súkr. hosp. roľníci. Rím. kat. kostol sv. Petra a Pavla, hlavný oltárny obraz svätcov klasicistický. Kaštieľ rodiny Csákyovcov novoklasicistický, po r. 1948 chátra, v súčasnosti ruina. Obyvateľom slúži kult. dom, knižnica, dve ihriská, MŠ, ZŠ. Úspešná folk. skupina BYSTRANY, hud. skupina Gregovci, obe pracujú na základe autentického folklóru. Od r. 2002 je založené Rómske Komunitné centrum - Bystrany, región Spiš a Občianske združenie Rozvoj rómskej mládeže Bystrany, zamerané na rozvoj zamestnanosti, vzdelanosti a kultúry.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť