Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Beša

Základné údaje
Nachádza sa 18 km na JZ od Levíc, v SV časti Pohronskej pahorkatiny, v doline potoka Lyska. Chotár obce má charakter pahorkatiny, je odlesnený. V r. 1902 tu v chotári obce pri výkopových prácach objavili kostru mamuta, ktorú Andrej Kmeť umiestnil v SNM v Martine. Nepretržité osídlenie od praveku dokazuje hromadný nález bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej, rímsko-barbarské sídliskové nálezy a slovanské sídlisko a pohrebisko z 10. - 11. stor. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1292 (Bese). V susedstve obce sa spomína aj neobývaná osada Malá Besa. V r. 1770 tu postavili nový rím. kat. kostol sv. Anny. V r. 1894 si tu veriaci ref. vierovyznania vybudovali nový kostol. V r. 1911 si obyvatelia založili potravné družstvo. Za 1. ČSR si obec zachovala poľnohosp. charakter. V r. 1246 - 1330 sa v chotári Bese spomína dnes už zaniknutá obec Barak, jej názov sa zachoval v názve majera. V chotári obce, na mieste majera Setétkút v r. 1926 slovenskí kolonisti založili novú obec Jesenské, ktorá bola za maďarskej nadvlády v r. 1939 opäť pripojená k Beši a osamostatnila sa v r. 1991. JRD vzniklo v r. 1950. V období industrializácie, v 50-tych až 60-tych rokoch 20. stor. časť mužského obyvateľstva dochádzala za prácou do bližších i vzdialenejších miest. V obci pôsobí obecný úrad, je tu ZŠ (1. - 4. ročník) a MŠ, obvodné zdravotné stredisko, rím. kat. farský úrad. Miestna časť Barak (18. stor.).
M. č.: beša, malá baračka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť