Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Drietoma

Základné údaje
Obec leží v Trenčianskom podolí na svahoch Bielych Karpát v doline potoka Drietomice, neďaleko hraníc s Moravou, 8 km západne od Trenčína. Spomína sa už v r. 1321 ako Drethma. Avšak zmienka o tamojšom potoku je už z r. 1244. V chotári obce na Hradišti sa našlo výšinné sídlisko lužickej kultúry. V písomných prameňoch sa delila na Hornú a Dolnú Drietomu, ktorá patrila nitrianskemu biskupovi. V súčasnosti je to časť obce Kostolná-Záriečie. V Hornej Drietome boli ešte v 18. stor. samostatne hospodáriace časti Radek, Rožňovská, Biskupská, Kráľovská a Drietoma Peťkoviech. V obci bol panský majer, pivovar, píly, valchy a vyhne a až do 18. stor. bola v obci tridsiatková stanica na vyberanie mýta. Obyvateľstvo sa živilo poľnohosp., tkáčstvom, výšivkárstvom, obchodom s drevom, zhotovovali kliny do krovov. Narodil sa tu Ján Pettko (1812 - 1890), významný mineralóg. Obec má vybudovanú infraštruktúru, je tu pošta, zdravotné stredisko a základná škola. V rozvojovom pláne obce je sú výstavba kanalizácie financovaná i zo zdrojov eurofondov. V r. 1866 bol založený súbor dychovej hudby, ktorej tradícia pretrváva dodnes. Jej dlhoročným dirigentom je Ján Stopka. Neorenesančný rím. kat. kostol sv. Kataríny je z r. 1901. V obci stojí kaštieľ s rozsiahlym parkom. V katastri obce sa nachádza chránený prírodný výtvor Ostrá hôrka. Je to súvislý profil triasu s kremencami, pieskovcami a bridlicami. Obec má základnú školu s materskou školou. Obcou prechádza štátna cesta E 1/50 do českej republiky, turistická diaľková magistrála, Cesta hrdinov SNP, po červenej značke.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť