Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hradište

Základné údaje
Obec leží v J časti Veporského Slov. rudohoria v doline potoka Držkovo. Chotár tvoria horniny kryštalinika a štrky poltárskej formácie. Tu pramení potok Slatina. V okolí sú zmiešané lesy. V katastri sú chránené stromy (CHS Hradištské gaštany) od r. 1990 na ploche 0,023 ha, jeden s obvodom 550 cm. Z fauny slepúch lámavý, vretenica obyčajná, lesná zver.

Archeologické nálezisko je hradisko v lokalite Hrádok z doby bronzovej. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1411 pod menom Hradischa, ale vznikla už v 13. stor., kedy patrila Fiľakovskému panstvu. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., neskôr spracovaním dreva (kolárstvo, výroba drev. riadu), v okolí obce bolo laznícke osídlenie a v obci boli 2 mlyny.
Prvý učiteľ v obci bol už v r. 1746. Dnes chodia školopovinné deti do školy v Poltári. V obci stojí secesný ev. a. v. kostol z r. 1898 a na lazoch kaplnka Božského srdca Ježišovho, postavená v r. 1923. Obec má kultúrny dom, poštové stredisko a udržuje družobné styky so slov. obcou Csabaszabadi (v Maďarsku). Je členom mikroregiónu Hornohrad. Obec je spojená s okolitými obcami autobusovou dopravou.


Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť