Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Jaklovce

Základné údaje
Obec leží v doline Hnilca na severových. Slovenského rudohoria. Chotár prevažne hornatinný (vápence, grandiority). V sev. časti smrekový, v záp. časti dubový les. Vápencové bralo Kurtová skala (791 m). Jaklovský rybník (3 ha). Do chotára zasahuje Ružínska vodná nádrž (rekreačná zóna, stredisko vodných športov). Prvá pís. zmienka z r. 1292. Pôvodne neosídlené územie získal donáciou od kráľa Ladislava IV. gelnický mešťanosta Jekul, zakladateľ zemianskeho rodu Jekelfalussyovcov. Banícka obec (ťažba železnej rudy). V 15. - 17. stor. postupne majetkom Imricha Zápoľského, Thurzovcov a Csákyovcov (r. 1636). R. 1726 vybudovaný liehovar. R. 1787 mali 72 domov so 708 obyv., r. 1828 134 domov s 982 obyv. Súčasť Spišskej župy. Za 1. ČSR poľnohospodárstvo, lesné práce, tkáčstvo. Výstavbou Ružínskej priehrady v 60. r. 20. stor. zaplavených 106 rodinných domov. Rím. kat. pôv. got. kostol sv. Antona z kon. 13. stor., prestavby 1897, 1912. Fil. gr. kat. far. úrad Kojšov. Barok. kaplnka sv. Jána z r. 1772. Barok. kaštieľ z pol. 18. stor. (agroturistický objekt). Obecná knižnica, MŠ, ZŠ. Folklórna skupina Červená chustečka, Divadelný súbor J. G. Tajovského. Športové aktivity: OFK Jaklovce, volejbal. klub, Klub slovenských turistov, kynologický klub Severan je organizátorom Kynologického dňa. Autobusová zast., žel. stanica. Člen Mikroregiónu Dolný Spiš a ZMO Hnileckého regiónu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť