Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rákoš

Základné údaje
Leží v JV časti Slov. rudohoria. Sú tu ložiská železnej rudy, ortuti a medi. Z novšieho obdobia Veľkomoravskej ríše pochádzajú nálezy keramiky v lokalite Zámčok. Obec sa spomína v r. 1318 pod názvom Torphoula a vznikla ako podhradie pod hradom Kevy, neskôr známym ako hrad Rákoš, ktorý spustol v pol. 15. stor. Náleziská železnej rudy a medi až do 1. pol. 16. stor., kedy sa Rákoš ako konfiškovaná obec dostala do područia hradu Szendrő a Turkov, boli prameňom hlavnej obživy obyv., ktorí rudu ťažili, spracúvali v tamojších hámroch a slovenských peciach, ďalší sa venovali uhliarstvu a povozníctvu, ale aj poľnohosp. Koncom 19. stor. bola v chotári vybudovaná Rákošská Baňa, zvýšila sa ťažba rudy a postavili sa dielne. Po zastavení ťažby začiatkom 20. stor. sa ťažba obnovila znovu v r. 1952 - 62. V r. 1964 sa JRD zlúčilo do ŠM v Jelšave, v r. 1968 bol otvorený vápencový lom a r. 1970 nové bane. Okrem zvyškov hámrov a slovenských pecí, ktoré dodnes možno v obci vidieť, pripomína históriu Rákoša románsko-gotický rím. kat. kostol Svätej Trojice z druhej polovice 13. stor. Z roku 1819 pochádza menej výrazný klasicistický ev. kostol. Mikroregión Ratková a okolie. Hospodária poľnohosp. podniky. MŠ, obecná knižnica, dobrovoľný hasičský zbor, vodovod.
M. č.: rákoš, rákošská baňa.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť