Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Unín

Základné údaje
Prvá známa písomná zmienka o Uníne je na Žigmundovej listine z r. 1392, ktorou daroval Stiborovi zo Stiboríc panstvo Holíč. Tu patrila i obec Wny. V chotári obce však leží jedno z najznámejších pravekých hradísk, archeologická lokalita Zámčisko, ktorá bola osídlená už v staršej dobe bronzovej, t. j. asi v r. 1500 pred n. l. Obyvatelia tzv. maďarovskej kultúry tu vybudovali mohutné opevnenie z lomového kameňa, hrubých drevených kolov a hliny doplnené hlbokými vodnými priekopami. Archeologický prieskum doložil nepretržité osídlenie lokality Zámčisko i v nasledujúcich dobách, a to strednej i mladšej dobe bronzovej a predpokladá sa jej osídlenie aj v dobe železnej. V r. 1439 obec vypálili husiti a zažila aj vpád Bethlenovského vojska. V septembri 1663 prepadli Unín pri jednom zo svojich nájazdov turecké vojská. Spustošili ho a mnoho obyvateľov odvliekli do zajatia. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., ovocinárstvom a vinohradníctvom, ktorého korene siahajú až do 16. stor. V r. 1720 bolo v Uníne 18 zemianskych, 15 poddanských a 12 želiarskych domácností. V r. 1787 mal Unín 213 domov a 1242 obyvateľov. V r. 1828 tu bolo184 domov s 1285 obyvateľmi. V r. 1902 sa počas veľkého vojenského cvičenia zdržiaval v obci niekoľko dní cisár František Jozef I. Obec je známa svojou kapelou dychovej hudby a pálenicou. Z obce pochádzal salezián prof. ThDr. Andrej Dermek (1914 - 2003).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť