Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dubová

Základné údaje
Leží v severnej časti Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 330 m. Predpokladá sa, že Dubová jestvovala pred 14. stor. Prvý písomný doklad o dedine je z r. 1355. Bola majetkovou súčasťou panstva Stročín, neskôr Makovica. Okolo r. 1400 sa v Dubovej usadilo valašské obyvateľstvo. V r. 1600 malo sídlisko 13 poddanských domov, pravoslávny kostol a dom farára. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 6 až 11 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 76 domov a 575 obyv., v r. 1900 bolo 486 obyv., v r. 1970 436 obyv. Koncom 18. stor. bola v prevádzke sklárska huta. Kostol gr. kat. pochádza z r. 1845.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť