Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rožňavské Bystré

Základné údaje
Leží v Z časti Rožňavskej kotliny na ceste z Rožňavy do Štítnika. Chotár má pahorkatinný až hornatinný charakter a v okolí obce je odlesnený. V hornatinnej časti tvorí porast hrabový les a miestami buk. Obec vznikla koncom 13. stor. a vyvíjala sa ako banícka osada. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1318 pod menom Sebuspopotak. Patrila štítnickým Bebekovcom, neskôr v 17. stor. Baloghovcom a v 18. stor. Andrássyovcom. V 16. stor. bola obec spustošená Turkmi a na čas bola vyľudnená. V r. 1709 - 1710 obec postihol veľký mor. V 19. stor. sa tu zintenzívnila ťažba železnej rudy a medi, ktorá pokračovala až do 80. rokov 20. stor. Obyv. sa zaoberali baníctvom, uhliarstvom, ťažbou dreva, povozníctvom, pastierstvom a neskôr ovocinárstvom. V súčasnosti sú zamestnaní hlavne v poľnohosp., priemysle, ťažbe nerastných surovín, obchode a službách, doprave, lesníctve a stavebníctve. V obci je ZŠ pre 1. - 9. ročník a nachádza sa tu klas. ev. a. v. kostol z r. 1844 v ktorom v r. 1855 - 58 pôsobil ako kňaz P. E. Dobšinský zberateľ slovenských rozprávok a folklorista. Poľnohosp. pôdu využíva súkromná spoločnosť.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť