Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hrabušice

Základné údaje
Osídlené už v dobe laténskej, sídlisko púchovskej kultúry z doby rímskej. V chotári obce leží zaniknutá stredoveká osada. Prvá pís. zmienka z r. 1260. Patrila do Spol. spišských Sasov, neskôr panstvu Spišského hradu. Zamestnanie: poľnohosp., povozníctvo, baníctvo. Csákyovci postavili hámre a vysokú pec, bol tu mlyn a píla. Za socializmu pracoval závod na organické hnojivá (výskyt rašelinísk), závod štátnych lesov, plemenársky podnik. Dnes je aktívne urbárske spoločenstvo. K historickým pamätihodnostiam patrí kostol sv. Vavrinca z pol. 13. stor. pôvodne románsky, viackrát prestavaný. Hlavný oltár gotický krídlový, sochy Madona, sv. Vavrinec, sv. Štefan z dielne Majstra Pavla z Levoče. Vzácna kazateľnica, krstiteľnica a iné stavebné prvky a predmety v interiéri. Obec má známe turistické centrum Podlesok s autokempingom, reštauráciou, chatovou osadou. Cyklotrasy a chodníky, obnovené informačné tabule. Prístup do Hrabušíc vlakom zo Žiliny a z Košíc (zastávka Vydrník - 3 km), autobus zo Spišskej Novej Vsi alebo Popradu 16 km.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť